Matematika, Matematika I, Matematika II – rezultati ispita održanih 21.09.2022. godine

Matematika, Matematika I, Matematika II – rezultati ispita održanih 21.09.2022. godine

Položili su:

  • 031/21-E
  • 020/21-MIF
  • 015/21-DM
  • 026/21-TE

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 27.09.2022. godine u 16.00h.

Svi studenti koji nisu položili usmeni dio ispita mogu izaći na usmeni isti dan.

Share this post

Translate »
Menu