Evropski univerzitet Brčko distrikt

Razredna nastava sa defektologijom

Studijski program razredna nastava s defektologijom,nametnut je u obrazovnom sistemu kako kod nas, a tako  i u širem okruženju,jer u školi je nažalost sve više đaka koji dolaze u osnovnu školu s raličitim vrstama poremećaja,a opšte poznata je činjenica da su u školama ukinuta specijalna odjeljenja. Đak,s određenom anomalijom, po...

Razredna nastava

Struktura studijskog programa  Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti razredne nastave, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 36 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 24 predmeta,8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta...

Vaspitač predškolskih ustanova

Struktura studijskog programa  Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti vaspitanja u predškolskim ustanovama, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno...

Informatika i tehnika

Struktura studijskog programa  Ovaj studijski program nudi kurseve iz informatike i tehnike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni Za svaki predmet predviđeno je opterećenja...

Istorija

Misija studijskog programa Istorija je da omogući obrazovanje nastavnika za rad u osnovnim i srednjim školama. Ciljevi ovog studijskog programa su: omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o medjunarodnim odnosima i spoljnoj politici filozofsko i naučno promišljanje o razvoju pojedinih događaja u okruženju osposobiti studenta da stečeno znanje može pismeno, usmeno ili slikovno preneti drugima, tj. za samostalan rad u širokom spektru zanimanja u društvu. To se postiže već na preddiplomskom programu, iako se puna profesionalnost stiče naročito na diplomskom programu Ključne vještine koje student stiče su: Znanje i razumijevanje istorijskih događaja i odnosa Znanja o istorijskim mjestima i procesima Razumijevanje nastanka i tumačenje istorijskih događaja u svojoj zemlji  Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja u nastavi istorije Ostale profesionalne vještine

Geografija

Struktura studijskog programa : Ovaj studijski program nudi kurseve iz geografije. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90...

Menadžment u sportu

Menadžment u sportu:  Ekonomska pitanja igraju sve veću ulogu u upravljaju sportskim društvima. Iz toga razloga upravljanje procesima u sportu zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti sporta, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge...

Stomatologija

Stomatologija: Zdravstvena zaštita zubi, sa naglaskom na prevenciju prioritet je zdravstvenih sustava. Studij stomatologije kao obavezan petogodišnji program priprema studente da odmah nakon završetka studija mogu biti uključeni u praktičan ambulantni rad na području opće dentalne medicine. Moderno opremljena stomatološka ambulanta i zubotehnički laboratorij omogućavaju kvalitetnu praktičnu nastavu. Suradnja sa...

Fizioterapija i radna terapija

Fizioterapija i radna terapija: Suvremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i kronične bolesti lokomotornog sustava zahtijevaju  da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Na taj način se osigurava unapređenje zdravstvene zaštite, proširuje  mogućnost akademskog školovanja, odgovara velikom interesovanju medicinskih tehničara...

Sestrinstvo

Misija  studijskog  programa  Sestrinstvo  je  da  student  kroz  izučavanje  i  naučna saznanja  stekne  opšta  znanja  iz  stručnih  poslova  u specijalističkim  oblastima  intenzivne zdravstvene njege, urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, internističkih bolesti, njege hirurških bolesnika, skrbništva –  ginekološke njege kao i njege bolesnika u slučaju raznih bolesti.  Ciljevi ovog studijskog programa  Vezani...

Translate »
Menu