Kabineti

Kabinet XII

Kabinet XI

Kabinet sudnice

Kabinet X

Kabinet IX

Kabinet VIII

Kabinet VII

Kabinet VI

Kabinet III

Kabinet II

Kabinet hemije

Kabinet geodezije

Kabinet fizike

Univerzitetska biblioteka

Kabinet informatike

Kabinet saobraćaja

Amfiteatar mali

Hodnik – prizemlje

Amfiteatar  veliki

Sala za sport