Zdravstveno pravo – rezultati ispita

Zdravstveno pravo – rezultati ispita

Usmeni dio ispita i upis ocjena izvršiće se dana 13.07.2024 godine u 09:30h.

 Red.  broj  Broj indeksa  Ocjena
  1.  027/20-S  10
  2.  006/23-RA  10
  3.  005/23-RA  10
  4.  039/20-FT  8
  5.  002/22-SR  8
  6.  003/20-S  8
  7.  014/20-FT  8
  8.  068/22-S  7
  9.  026/20-S  7
  10.  042/23-S  7
  11.  013/20-FT  7
  12.  018/20-S  6
  13.  029/20-S  6
  14.  055/23-RA  6
  15.  090/23-S  6
  16.  024/21-FT  6

Share this post

Translate »
Menu