Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Zaključen Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji između Evropskog univerziteta i Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Ugovor-Tivat

Share this post

Translate »
Menu