Zaključen Sporazum o saradnji sa Visokom školom za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti “BALTAZAR ADAM KRČELIĆ” u Zaprešiću.

Zaključen Sporazum o saradnji sa Visokom školom za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti “BALTAZAR ADAM KRČELIĆ” u Zaprešiću.

Share this post

Translate »
Menu