Strani jezik I i II – rezultati

Strani jezik I i II – rezultati

Engleski jezik 1 (dio):

 1. Aldin Šečić 6
 2. Cvijetin Ostojić 6
 3. Armin Begović 7
 4. Adis Imširović 8
 5. Muamer Huskić 7
 6. Fehtija Brkić 7
 7. Vladimir Uremović 6
 8. Luka Jakić 9
 9. Amar Dugonjić 8
 10. Dijana Skoždopolj 10

 

Engleski jezik 2:

 1. Enis Muharemović 6
 2. Amira Mujkić 6
 3. Sulejman Mešković 6
 4. Azra Agić 6
 5. Adela Pašalić 6
 6. Ernes Trakić 6
 7. Mirza Mujanović 6
 8. Nihada Zaketović 6
 9. Mirela Golubović 6
 10. Amer Karamović 6
 11. Vanja Zelić 8
 12. Nataša Veselinović 6
 13. Nermina Lasetović 6
 14. Nataša Popović 9
 15. Armin Mulamujić 6
 16. Samira Cifrić 8
 17. Amar Dugonjić 7
 18. Jasmin Rahmanović 10
 19. Amela Husicic 10
 20. Edina Denić 10
 21. D. Selmanović 030/12 RR 10
 22. Emina Hogić 10
 23. Ferudin Tursunović 6
 24. Tijana Kašanski 6
 25. Ahmet Dropić 9
 26. Monika Skoko 9
 27. Edita Gaši 10
 28. Marko Đurđić 9
 29. Zlatan Lukić 10
 30. Edina Ferizović 10
 31. Edina Fatić 10
 32. Ajna Žiško 10
 33. Edina Herčić 10
 34. Amra Karalić 6
 35. Jasmin Suljendić 6
 36. Emina Skokić 8
 37. Muamer Škaljić 8
 38. Aida Hadžić 6
 39. Amir Šehić 6
 40. Enil Gabeljić 7
 41. Amer Čaušević 9

 

Njemački jezik 1:

 1. Vladana Lopandić 10
 2. Selma Omerović 10
 3. Slavica Živković 9
 4. Željko Zovko 7
 5. Demir Pilavdžić 7
 6. Maja Perić 10
 7. Indesa Murguz 10
 8. Selma Meškić 8
 9. Krešimir Mioč 9
 10. Marko Galić 9
 11. Danijela Vuković 9
 12. Admir Sulejmanović 8
 13. Anida Gradaščević 7
 14. Ljubiša Stojanović 9
 15. Savo Simić 7
 16. Edina Adilović 7
 17. Adnan Hasić 7
 18. Amela Berkić 7
 19. Enisa Brašnjić 7
 20. Emina Osmanbašić 8
 21. Suljo Ahmetović 6
 22. Adis Avdić 7
 23. Lejla Čolić 8
 24. Elvira Trumić 7
 25. Elvira Spahić 7
 26. Armin Mujezinović 8
 27. Adnan Salihbašić 7
 28. Amila Ćerimović 9
 29. Mirela Halilović 9
 30. Mihael Anđelović 9
 31. Maja Matić 9
 32. Ana Mandić 9
 33. Nemanja Smiljanić 9
 34. Andreja Marković 10
 35. Đukica Zarić 8
 36. Nataša Vukadin 8
 37. Aldin Musić 7
 38. Amir Abidović 7
 39. Hajrudin Karahasanović 6
 40. Azra Pobrić 9
 41. Nataša Gajić 9
 42. Gorana Krajišnik 10
 43. Mirvana Koturić 9
 44. Ljubica Štivić 10
 45. Armin Fazlović 10
 46. Jasmin Nuhanović 8
 47. Marinko Beljo 6
 48. Mijo Perkunić 6
 49. Jasna Zukić 10
 50. Goran Krstić 10
 51. Damir Dizdarević 10

 

Njemački jezik 2:

 1. Enisa Brašnjić 7
 2. Selma Meškić 10
 3. Amela Berkić 9
 4. Armin Mujezinović 9
 5. Elvira Spahić 8
 6. Elvira Trumić 6
 7. Emina Osmanbašić 10
 8. Demir Pilavdžić 9
 9. Suljo Ahmetović 7
 10. Anida Gradaščević 9
 11. Adnan Salihbašić 9
 12. Adnan Hasić 8
 13. Adis Avdić 8
 14. Elmin Ćerimović 8
 15. Krešimir Mioč 9
 16. Ševala Mujkanović 8
 17. Amila Ćerimović 10
 18. Mirela Halilović 9
 19. Zorica Milić 10
 20. Damir Dizdarević 10

 Obavjestavaju se studenti da je upis ocjena 05.02.2013.godine, i ukoliko neko nije zadovoljan ocjenom moze usmeno odgovarati.

doc. dr Olivera Petrović

Share this post

Translate »
Menu