Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Upravni odbor Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u Republici Srbiji je proteklog mjeseca donio odluku o izboru recenzenata, nakon što je razmotrio sve uredno podnijete prijave i biografije kandidata koji su konkurisali. Za recenzente izabrani su i profesori Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli – akademik prof. dr. Nedeljko Stanković i prof. dr. Izet Banda.

Pri odlučivanju, Upravni odbor je vodio računa o odgovarajućoj zastupljenosti svih obrazovno-naučnih polja, kao i o zastupljenosti pripadnika oba pola, ispunjenosti svih drugih uslova u skladu sa zakonom i prethodno prihvaćenim principima i kvotama. Prilikom izbora, posebno se vodilo računa i o naučnoj reputaciji predloženih kandidata i njihovom iskustvu u pogledu postupka akreditacije i obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Lista recenzenata može se preuzeti na zvaničnoj web stranici NAT-a na sljedećem linku, i to: https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2022/07/Recenzenti.pdf

Share this post

Translate »
Menu