SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 6.07.20222. godine s početkom u 11.00 sati održana je 18. redovna sjednica Skupštine Asocijacije rektora privatnih sveučilišta / univerziteta u BiH.

Na dnevnom redu bila su pitanja od značaja za rad visokoškolskih ustanova u privatnom vlasništvu, kao i odnosu organa uprave prema tim ustanovama. Pod pokroviteljstvom Asocijacije, Sveučilište u Vitezu je izradilo Analizu visokog obrazovanja za potrebe tržišta rada, koja će uskoro biti publikovana, a sadrži bitne statistike koje će doprinijeti boljem povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada. Iznijeta je i informacija o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije otpočeo proces akreditacije studijskih programa, što znači da naša država umnogome zaostaje za drugim evropskim državama. U svojim zaključcima Asocijacija je dala prijedloge o mogućim načinima rješavanja ovog problema. Iznijeta je i informacija s okruglog stola „Budućnost visokog obrazovanja u BiH“ održanog povodom 15. obljetnice stupanja na snagu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Mostaru 13.5.2022. godine.

Share this post

Translate »
Menu