Rezultati pismenog ispita iz matematike rađenog 09.04.2019 godine

MATEMATIKA III

1. 027/18-M i F 60

2. 017/16-GGE 60

3. 006/17-AR 60

MATEMATIKA

1. 002/18-MP 60

2. 041/18-RNO 60

3. 068/17-RNO 60

4. 045/18-VPU 60

MATEMATIKA I

1. 009/18-GHT 55

2. 005/18-GGE 55

3. 007/18-GGE 60

Geometrija

1. 027-18/MIF 60

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 23.4.2019. god u 16 h

Brčko 17.4.2019. go

Translate »