Rezultati ispita – Prof. dr Azijada Beganlić

Na ispit iz predmeta Ekologija i higijena radne sredine pristupilo je 17 studenata. Rezultati ispita su sledeći:
broj indexa                                            scor                                                   ocjena
1. 003/17-FT                                         41/50                                                     9
2. 008/17-RA                                         23/50                                                     5
3. 012/17-S                                            21/50                                                     5
4. 015/17-S                                            20/50                                                     5
5. 006/17-FT                                          26/50                                                     6
6. 024/17-FA                                          26/50                                                     6
7. 019/17-FT                                          28/50                                                     6
8. 009/17-FT                                          26/50                                                     6
9. 057/18-FT                                          27/50                                                     6
10. 032/17-FT                                        32/50                                                     7
11. 102/15-FT                                        31/50                                                     7
12. 013/17-FT                                        31/50                                                     7
13. 047/18-S                                          31/50                                                     7
14. 005/17-FA                                        31/50                                                     7
15. 014/17-FT                                        37/50                                                     8
16. 011/17-FT                                         37/50                                                    8
17. 004/17-FT                                         38/50                                                    8
Na ispit iz predmeta Uvod u zdravstvenu njegu pristupilo je 7 studenata. Rezultati ispita su sledeći:
broj indexa                                                  scor                                                    ocjena
1. 010/18-S                                                36/50                                                      8
2. 063/18-S                                                21/50                                                      5
3. 019/18-S                                                36/50                                                      8
4. 001/18-S                                                28/50                                                      6
5. 041/18-S                                                34/50                                                      7
6. 030/18-S                                                29/50                                                      6
7. 031/18-S                                                31/50                                                      7
Na ispit iz predmeta Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji pristupila su 3 studenta. Rezultati ispita su sledeći:
broj indexa                                                     scor                                                       ocjena
1. 050/18-S                                                   38/50                                                         8
2. 015/17-S                                                   21/50                                                         5
3. 012/17-S                                                   26/50                                                         6
Upis ocjena će biti na sledećem ispitnom roku (u julu mjesecu).
Translate »