Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rezultati ispita – Istraživanje tržišta

  1. 001/20- MP – 7
  2. 015/17-MP – 5
  3. 032/16-OSE – 7
  4. 008/18-RR – 6
  5. 005/18-RR – 5

Share this post

Translate »