Rezultati I kolokvijuma iz predmeta “Uvod u pravo” održanog 7.11.2023. godine

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta “Uvod u pravo” održanog 7.11.2023. godine

R. br.Br. indeksaBrojčana ocjenaSlovna ocjenaOpisna ocjena
1.014/23-FO10AIzuzetan
2.005/23-BP8CProsječan
3.002/23-OP7DUopšteno dobar
4.013/23-BP7DUopšteno dobar
5.001/23-BP7DUopšteno dobar
6.011/23-OP6EZadovoljava
7.004/23-OP6EZadovoljava
8.016/23-OP6EZadovoljava
9.004/23-SR5FNe zadovoljava

Share this post

Translate »
Menu