Rezulati ispita – Njemački jezik I i Njemački jezik II

Rezulati ispita – Njemački jezik I i Njemački jezik II

UPIS OCJENA 05.02:

NJEMAČKI JEZIK I OD 13:00H

NJEMAČKI JEZIK II OD 14:00H

Broj indeksaOcjena
034/23–FT8
005/23-AR 6
023/23-DS8
013/23-ITM8
010/23-RA9
027/23-S9
015/23-FT9
028/23-PH10
017/23-PH10
025/23-FT5
003/23-GGE7
008/23-GRO7
027/23-MHT9
017/23-S7
024/23-MIF9
011/23-MP7
001-23-OSE9
003/23-E7
022/23-OP7
NJEMAČKI JEZIK 1
Broj indeksaOcjena
028/22-PH8
006/22-MHT7
038/22-S9
055/22-RNO10
016/22-VPU7
019/22-GGE7
004/22-VPU10
017/22-FT8
002/22-SI7
052/22-VPU7
014/22-VPU7
004/22-GGE5
054/22-RA8
062/22-RA8
071/22-FA9
024/22-FT7
022/22-OSE7
057/22-RMS7
029/22-RA8
NJEMAČKI JEZIK II

Share this post

Translate »
Menu