Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati

Red broj Broj indeksa   Prva parcijala

16.4.2019.

Druga parcijal

21.5.2019.

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

9.7.2019.

UK OCJ ZAVRŠNI

23.7.2019

UK OCJ

 

ZAVRŠNI

10.9.2019

UK OCJ

 

1. 009-18-FT   4,5                        
2. 022-18-FT   3             27 30 5      
3. 026-18-FT   1                        
4. 028-18-FT   1             13 14 5      
5. 036-18-RA   11,5 4,5 20 5 30 71 7            
6. 008-18-FA   9 10,5 20 5 44 89 9            
7. 019-18-S   4,5 6,5 10 5 21 47 5 45 71 7      
8. 012-18-   1 7 10 5       31 56 6      
9. 010-18-S   5 4,5 15 5 10,5 35 5 27 57 6      
10. 007-18-FT   2       5 7 5 28 35 5      
11. 044-18-FT   0 3,5   5 8 11,5 5 17 22 5 17 27 5
12. 040-18-FT   5 4 10 5 16 40 5 32 56 6      
13. 024-18-FT   11,5 6,5 10 5 31 65 7            
14. 013-18-FT   11,5 3,5 20 5 40 5              
15. 004-18-FT   4 8 15 5       24 56 6      
16. 027-18-FT   8,5 5,5 20 5 24 63 6            
17. 017-18-FT   9       10,5 19,5 5 1 19,5 5      
18. 042-18-FA   7,5 6,5 20 5 27 66 7            
19. 021-18-FA   8 10 15 5 30 68 7            
20. 001-18-S   5,5 7,5 20 5 28 66 6            
21. 023-18-FT   4,5 0   5 9 13,5 5 22 26,5 5 21 32 5
22. 006-18-RA   7,5 2     27 36,5 5            
23. 031-18-S   11 6,5 5 5 17,5 45 5 38 66 7      
24. 003-18-ST   10             28 38 5      
25. 033-18-FT     1     0 1 5            
26. 063-18-     3 10 5 18 36 5 30 48 5      
27. 030-18-S   11,5 7,5 20 5 11 55 6            
28.         20                    
29.         20 5   25 5 31 56 6      
30.                   19          
31.                              
32. 018-18-FT           3,5 3,5 5 6          
33. 041-18-S         5 28 33 5       35 40 5
34. 005-18-FA                 28 28 5      
35. 043/18-FT         5             12   5

PREGLED PREDISPITNIH I ISPITNIH BODOVA U TOKU 18/19 GODINE IZ PREDMETA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM. REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ 9.7.2019. I 23.7.3019. i 10.9.2019.

PRAVNI FAKULTET FORENZIKA

1.ISTRAŽIVAČKI RAD U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA : 003/17-FO:  ŠEST (6)

2.FORENZIČKA GENETIKA :003/17-FO  :PET (5)

3.DNK-ANALIZA: 044/15-FO : ŠEST (6)

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  1. GENETIKA :016/16-PO: SEDAM (7)
  2. GENETIKA: 011/16-PO: ŠEST (6).

STUDENTI KOJI NISU ODBRANILI SEMINARSKI RAD IMAJU PRILIKU ODBRANITI GA 24.9.2019.

UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 24.9.2019.

 

PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED.PROF.

U BRČKOM, 12.9.2019.

PRAVNI FAKULTET-FORENZIKA   DNK-ANALIZA

1.013-16-FO        OSAM (8)

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

1.033-16-PO   PET(5)

2.016-16-PO PET(5)

3.011-16-PO      PET (5)

4. 031-16-PO  ŠEST (6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »