Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati

Red brojBroj indeksa Prva parcijala

16.4.2019.

Druga parcijal

21.5.2019.

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

9.7.2019.

UKOCJZAVRŠNI

23.7.2019

UKOCJ

 

ZAVRŠNI

10.9.2019

UKOCJ

 

1.009-18-FT 4,5            
2.022-18-FT 3      27305   
3.026-18-FT 1            
4.028-18-FT 1      13145   
5.036-18-RA 11,54,520530717      
6.008-18-FA 910,520544899      
7.019-18-S 4,56,51052147545717   
8.012-18- 17105   31566   
9.010-18-S 54,515510,535527576   
10.007-18-FT 2   57528355   
11.044-18-FT 03,5 5811,551722517275
12.040-18-FT 541051640532566   
13.024-18-FT 11,56,510531657      
14.013-18-FT 11,53,5205405       
15.004-18-FT 48155   24566   
16.027-18-FT 8,55,520524636      
17.017-18-FT 9   10,519,55119,55   
18.042-18-FA 7,56,520527667      
19.021-18-FA 81015530687      
20.001-18-S 5,57,520528666      
21.023-18-FT 4,50 5913,552226,5521325
22.006-18-RA 7,52  2736,55      
23.031-18-S 116,55517,545538667   
24.003-18-ST 10      28385   
25.033-18-FT  1  015      
26.063-18-  31051836530485   
27.030-18-S 11,57,520511556      
28.    20          
29.    205 25531566   
30.         19     
31.               
32.018-18-FT     3,53,556     
33.041-18-S    528335   35405
34.005-18-FA        28285   
35.043/18-FT    5      12 5

PREGLED PREDISPITNIH I ISPITNIH BODOVA U TOKU 18/19 GODINE IZ PREDMETA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM. REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ 9.7.2019. I 23.7.3019. i 10.9.2019.

PRAVNI FAKULTET FORENZIKA

1.ISTRAŽIVAČKI RAD U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA : 003/17-FO:  ŠEST (6)

2.FORENZIČKA GENETIKA :003/17-FO  :PET (5)

3.DNK-ANALIZA: 044/15-FO : ŠEST (6)

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  1. GENETIKA :016/16-PO: SEDAM (7)
  2. GENETIKA: 011/16-PO: ŠEST (6).

STUDENTI KOJI NISU ODBRANILI SEMINARSKI RAD IMAJU PRILIKU ODBRANITI GA 24.9.2019.

UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 24.9.2019.

 

PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED.PROF.

U BRČKOM, 12.9.2019.

PRAVNI FAKULTET-FORENZIKA   DNK-ANALIZA

1.013-16-FO        OSAM (8)

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

1.033-16-PO   PET(5)

2.016-16-PO PET(5)

3.011-16-PO      PET (5)

4. 031-16-PO  ŠEST (6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Menu