Prof. dr Esed Karić-rezultati ispita održanih 09.09.2023. godine

Prof. dr Esed Karić-rezultati ispita održanih 09.09.2023. godine

Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti 16.09.2023. godine u 11,45 sati.

R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.078/22-MiF8
PEDAGOŠKA INFORMATIKA
R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.062/22-PH8
2.091/22-VPU5
3.007/21-VPU5
4.079/22-MiF5
DIDAKTIKA
R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.023/20-INT6
METODIKA NASTAVE INFORMATIKE I TEHNIKE
R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.079/22-MiF7
2.056/22-VPU7
3.055/22-RNO8
4.026/22-PH8
OPŠTA PEDAGOGIJA

Share this post

Translate »
Menu