Prof. dr. Azijada Beganlić – rezultati ispita

Prof. dr. Azijada Beganlić – rezultati ispita

Broj indeksaBodovi/50Ocjena
008/22-FT397
003/23-SI459
026/22-RA428
019/22-FT205
082/23-FA448
092/23-ST346
Ekoligija i higijena radne sredine
Broj indeksaBodovi/50Ocjena
077/23-S367
035/23-S367
027/23-S357
017/23-S377
Uvod u zdravstvenu njegu
Broj indeksaBodovi/50Ocjena
073/22-S367
Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Share this post

Translate »
Menu