Prof. dr. Azijada Beganlić – rezultati ispita

Prof. dr. Azijada Beganlić – rezultati ispita

Upis ocjena će se održati 01.07. od 10:00h.

Broj indeksaBodoviOcjena
043/22-S44/509
038/22-S45/509
068/23-S39/507
073/22-S22/505
039/22-S47/509
037/22-S48/5010
ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI
Broj indeksaBodovi/50Ocjena
038/22-S469
026/22-RA255
066/22-RA326
037/22-S367
011/22-FT459
044/22-FA479
076/22-FT438
031/22-FA387
071/22-FA459
047/22-FA4810
051/23-FT459
008/22-SI469
057/22-SI459
064/23-FA469
003/22-FT459
072/22-SI438
017/22-FT459
005/22-RA397
079/22-S459
080/22-FA367
024/22-FT418
054/22-RA469
055/22-RA418
010/22-RA408
019/22-FT205
014/22-FT449
053/22-FT479
039/22-S479
015/22-SI469
065/22-FT479
045/22-FA479
007/22-RA449
043/22-S326
002/22-RA479
023/22-FT459
062/22-RA4810
042/23-S479
EKOLOGIJA I IHIGIJENA RADNE SREDINE
Broj indeksaBovoi/50Ocjena
046/23-S479
067/23-S397
088/23-S459
077/23-S205
093/23-S326
071/23-S449
UVOD U ZDRAVSTVENU NJEGU

Share this post

Translate »
Menu