Predispitne obaveze i rezultati završnog kolokvija iz predmeta KINEZIMETRIJA

Predispitne obaveze i rezultati završnog kolokvija iz predmeta KINEZIMETRIJA

R/bBr.indeksaAktivnostKolokvijSeminarskiUkupan broj  bodova  Ocjena
01027/2273015525
02003/221038,52068,57
03012/221036,52066,57
04011/221041,52071,57
05028/221033,52063,56
06076/221038,51866,57
07009/221016,51854,55
08024/22733,51858,56
09014/2274,51829,55
10053/2284316677
11051/23103918677
12065/22224,51642,55
13069/22641,51865,57
14023/220 18  
 Zaključno sa r.b. 14.     

NAPOMENA: Svi studenti na ispitnom roku mogu izvršiti uvid u svoje radove.

Svi koji nisu uradili i ispunili predispitne obaveze moraju to uraditi neposredno pred ispitni rok.

Brčko, 21.12.2023. godine.

Share this post

Translate »
Menu