Osnovi informatike – rezultati ispita

Osnovi informatike – rezultati ispita

Broj indeksaOcjena
003/22-MD6
086/23-RNO6
030/23-IS6
009/21-P6
021/23-RNE6
015/23-OP6
036/23-VPU6
006/23-VPU6
002/23-RNE6
052/23-RNO6
043/23-IS6
021/23-DS6
006/23-DS6
040/23-VPU6
015/23-DS6
089/23-VPU6
025/23-AR7
003/23-GGE6
025/23-BS6
032/23-GRO6
006/23-GRO6
074/23-AIR6
022/23-AIR6
048/23-RMS6
003/23-E6
088/23-BP6
033/23-RA6
047/23-VPU6
081/23-RA8
005/23-BP6
006/23-RR7
062/23-IND6
009/23-BS6
041/23-GGE6
010/23-DS6
027/23-GGE7
023/23-DS6
001/23-E6
008/23-BP6
003/23-OSE7
011/23-DS6

Share this post

Translate »
Menu