Obavještenje za javnost 30.11.2022. godine

Obavještenje za javnost 30.11.2022. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Prevencija karijesa kod djece, kandidata Al-Baraa Awadhija, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.11.2022. godine do 30.11.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 746-2/22 od 30.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 01.12.2022. godine sa početkom u 16.15 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

Share this post

Translate »
Menu