Obavještenje za javnost 26.11.2022. godine

Obavještenje za javnost 26.11.2022. godine

I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Priprema pacijenata za stomatološke intervencije, kandidata Khaleda Al Maayeha, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

II

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Konzumacija duhanskih proizvoda kod maloljenika, kandidatkinje Mandice Vukić,studentice magistarskih studija na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

III

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Alkoholizam kod srednjoškolaca, kandidatkinje Katarine Kosić, studentice magistarskih studija na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

IV

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uloga glavne sestre u zdravstvenom timu, kandidatkinje Irene Divković, studentice magistarskih studija na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »
Menu