Obavještenje za javnost 16.09.2023. godine

Obavještenje za javnost 16.09.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uloga i značaj socijalne politike prema civilnim žrtvama rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, mr. Alme Hajrić – Čaušević, studentice doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka, studijski program Socijalni rad, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »
Menu