Obavještenje o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta obavijestilo je visokoškolske ustanove u Brčkom, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstvo provjete i kulture Republike Srpske, kao i nadležna ministarstva obrazovanja susjednih zemalja, da je Skupština Brčko distrikta usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 29/18).

Dalje, Odjeljenje konstatuje da se dosadašnji rad visokoškolskih ustanova odvijao u skladu sa uredno dobijenim dozvolama za rad – licencom i prvom akreditacijom, ta da su svi dokumenti – diplome, koje su do sada izdate od strane visokoškolskih ustanova sa područja Brčko distrikta, zakonski regularni/e i samim tim ispunjavaju uslove za priznavanje/nostrifikaciju u inostranstvu.

U prilogu se nalaze pomenuta obavještenja Odjeljenja, kao i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu

Obavjestenje Odjeljenja jul 2018

Obavjestenje Odjeljenja 1 jul 2018

Obavjestenje Odjeljenja 2 jul 2018

Obavjestenje Odjeljenja 3 jul 2018

Obavjestenje Odjeljenja 4 jul 2018

Obavjestenje Odjeljenja 5 jul 2018

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu