Mirza Karamehić, profesor – rezultati ispita održanog 16.01.2023. godine

Mirza Karamehić, profesor – rezultati ispita održanog 16.01.2023. godine

BROJ INDEKSAOCJENA
009/22 – FT5
014/22 – FT 5
017/22 – FT 9
024/22 – FT8
053/22 – FT7
065/22 – FT5
004/22 – VPU10
014/22 – VPU5
017/22 – VPU9
052/22 – VPU5
029/22 – RA8
054722 – RA 9
062722 – RA9
004/22 – GGE7
010/22 – GGE5
026/22 – GGE7
037/22 – S7
038/22 – S9
043/22 – S7
002/22 – BP6
002/22 – SI6
006/22 – MHT8
007/22 – ITM8
020/22 – AR7
022/22 – OSE7
025/22 – IND7
028/22 – PH10
055/22 – RNO9
056/22 – INI7
071/22 – FA7
NJEMAČKI JEZIK I
BROJ INDEKSAOCJENA
006/21 – DS10
010/21 – DS8
022/21 – DS7
010/21 – GGE6
015/21 – GGE5
012/20 – RA6
012/21 – RNO10
020/21 – FT10
021/21 – MHT7
043/21 – E5
078/21 – VPU6
NJEMAČKI JEZIK II


UPIS OCJENA 06.02.2023. u 13:30 !

Share this post

Translate »
Menu