Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati

Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET

BRČKO DISTRIKT

ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET

ODSJEK: SESTRINSTVO; ŠKOL.2012/13 GODINA

NASTAVNI PREDMET : Mikrobiologija sa parazitologijom:

 

Redni broj

Prezime i ime

1.parc.

2.parc.

Završni ispit

Seminar

Ukupno bodova

Ocjena

Popravni završnog ispita

Oocjena

Ahmetović Suljo 16,5 30 10 56,5 6
Augustić Maja 9 15,5 10 34,5 5
Balkić Anel 12 19,5 31,5 10 73 7
Begović Martina 14 14 5
Begović Sanja 28 10 38 5
Cickai Kinga 9 16,5 23,5 8 57 6
Dervenić Danijela 12 19,5 25 10 66,5 7
Gajić Nataša 19,5 38 10 67,5 7
Halilbašić Sabina 14 14 5
Halilović Mirela 33,5 33,5 5
Hasić Adnan 39 10 49 5
Karamović Amer 22 22 5
Knežević Danijela 10 19,5 29,5 5
Knežević Mirjana 16,5 16,5 5
Koturić Mirjana 11 16,5 35,5 10 73 7
Levaković Ana Marija 9 15,5 30 10 64,5 7
Ležajić Monika 10 19 30 10 69 7
Matić Maja 12 18,5 30,5 10 71 7
Meškić Selma 9 18,5 31 10 68,5 7
Muderizović Maida 26 10 36 5
Osmanbašić Emina 14 15,5 35 10 74,5 8
Pilavdžić Demir 12 17,5 28,5 10 68 7
Rašić Brigita 14 18,5 32 9 73,5 8
Salihbašić Adnan 31 10 41 5
Selimbegović Džejna 11 17,5 31,5 8 72,5 7
Skokić Emina 19 39 10 68 7
Vuković Nasiha 6 16 27 10 59 6

ZAVRŠNI ISPIT (15.1.2013.)

Januarski ispitni rok

POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽAT ĆE SE 1.2. 2013. GODINE U 16 SATI.

 

 

U Brčkom, 15.1.2013. godine Predmetni nastavnik:

H.Halilović Jasminka, vanr.prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Translate »
Menu