Mikrobiologija sa imunologijom – rezultati

Mikrobiologija sa imunologijom – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET

BRČKO DISTRIKT

ORGANIZACIONA JEDINICA: ZDRAVSTVENI FAKULTET

ODSJEK: STOMATOLOGIJA    ŠKOL.2012/13 GODINA

NASTAVNI PREDMET : Mikrobiologija sa imunologijom

 

 

Redni broj

Prezime i ime

1.parc.

(bod)

2.parc.

(bod)

Završni ispit

(bod)

 

Seminar

(bodovi)

Ukupno bodova

Ocjena

  1.  

Tijana Kašanski

7   

3

34

10

54

6

 

 

 

 

 

 

U Brčkom, 15.1.2013. godine                                                                   Predmetni nastavnik:

H.Halilović Jasminka, vanr.prof.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Translate »
Menu