Matematika (vježbe) – rezultati ispita

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 21.01.2020. GODINE

1. 004/17 VPU 71 Bod

2. A.Š. VPU 58

3. 004/19 VPU 55

4. 025/17 RNO 66

5. 008/19 VPU 60

6. 008/16 RN 66

7. 032/16 RN 66

8. 007/16 RN 66

9. 019/19 RN 80

10. 012/19 RN 65

11. 030/16 RN 55

12. 016/19 RN 6O

13. 016/19 INI 60

14. 003/19 DS 55

15. 020/19 INI 60

16. 011/19 INI 75

17. 039/19 INI 60

18. 009/19 DS 60

19. 014/19 RN 55

Translate »