Matematika – rezultati 21.01.2020.godine

Metodika nastave matematike MIf

1. 019/18-MIF devet 9

2. 013/18-Mif pet 5

3. 026/17-Mif deset 10

4. 009/19-MIF pet 5

5. 060/16-MIF deset 10

6. 031/19-Mif pet 5

7. 055/17-RNO osam 8

Odabrana poglavlja iz el. Matematike

8. 019/18-MIF devet 9

9. 013/18-Mif šest 6

10. 026/17-Mif deset 10

11. 009/19-Mif pet 5

12. 060/16-MIF deset 10

IZ MATEMATIKE

0. 004/19 VPU 55

1. 025/17 RNO 66

2. 008/19 VPU 60

3. 008/16 RN 66

4. 032/16 RN 66

5. 007/16 RN 66

6. 019/19 RN 80

7. 012/19 RN 65

8. 030/16 RN 55

9. 016/19 RN 6O

10. 016/19 INI 60

11. 003/19 DS 55

12. 020/19 INI 60

13. 011/19 INI 75

14. 039/19 INI 60

15. 009/19 DS 60

16. 014/19 RN 55

17. 004/17 VPU 71 Bod

18. A.Š. VPU 58

Usmeni dio ispita u utorak 28.1.2020. god u 16 h

Brcko , 25.1,2020.

Translate »