Informativni časopis STUDENT – Održan peti međunarodni naučni skup na Evropskom univerzitetu


Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljenu u zborniku radova i podijeljeni učesnicima.

Na Evropskom univerzitetu u Brčkom dana 7.04.2017. godine održan je peti Međunarodni naučni skup pod nazivom Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Skup su zajedno organizovali Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Na skupu su učestvovala 173 naučnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope (Rusija, Bjelorusija, Austrija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Crna Gora). Izloženo je ukupno 100 radova koji su objavljeni u zborniku radova i podijeljeni učesnicima.

Pozitivan primjer

Učesnike skupa je, u ime Brčko distrikta, pozdravio i obratio se šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta gospodin Senad Osmanović, istakavši da, u mnoštvu loših vijesti danas, ovaj međunarodni naučni skup daje jedan pozitivan primjer. Skupu su prisustvovali i brojni predstavnici vlasti i javnog života Brčko distrikta.

Ove godine naučnom skupu prisustvovao je i veliki broj naučnika i stručnjaka iz inostranstva: prof. dr. Vladimir Soltanovič Džatijev, šef katedre za krivično pravo Državnog univerziteta za trgovinu i pravo iz Moskve, prof. dr. Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Beča i akademik Evropske akademije Salzburg, prof. dr. Kiril Ševčenko, univerzitetski profesor iz Bjelorusije, prof. dr. Viktor Mišenko i prof. dr. Tatjana Mišenko, univerzitetski profesori iz Rusije, prof. dr. Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, prof. dr. Vesna Vučković, sudija Upravnog suda Crne Gore, kao i mnogi drugi. Jednom broju istaknutih naučnika dodijeljena su priznanja ova dva univerziteta za doprinos koji su dali razvoju određenih naučnih oblasti.

BiH je na jako dobrom i pozitivnom putu

Rektor Evropskog univerziteta Brčko akademik prof. dr Zoran Milošević je, u ime organizatora skupa, istakao da je cilja naučnog skupa bio „da napravimo inventar svojevrsni, da vidimo gdje se po tom pitanju nalazimo u odnosu na Evropu i svijet, i da rezultate naših istraživanja predočimo javnosti kroz objavljivanje zbornika, što smo i učinili”.

„Poslije kraha SSSR-a došla je kapitalistička revolucija i nova kultura rada. Mnogi sociolozi i ekonomisti upoređuju situaciju za vrijeme SSSR-a i sada, i smatraju da se nazadovalo”, rekao je prof. dr. Kiril Ševčenko.

„Za nas je jako važno da ljudi u BiH znaju da nije poklon to što će jednoga dana ući u Evropsku uniju, nego da su važan dio nje. Bavio sam se istorijom, a Bosna je nekada bila dio Austro-Ugarske Monarhije. Kao što je Konfucije rekao Ispričaj mi tvoju istoriju, ja ću tebi tvoju budućnost pokazati. Smatram da je tu BiH na jako dobrom i pozitivnom putu”, dodao je akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach. Rad ovog akademika, koji je objavljen u zborniku radova, pripada oblasti zdravstvene ekonomije i bavi se problematikom većeg ulaganja u zdravstvo s aspekta produženja ljudskog vijeka.

Tekst u prilogu:student-11062012052126