Higijena u predskolskim ustanovama – rezultati

Higijena u predskolskim ustanovama – rezultati

EVROPSKI UNIVERZITET

BRČKO DISTRIKT

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

REZULTATI  ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

 

HIGIJENA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

Januarsko februarski rok – I termin (24.01.2013.)

 

R.br.

Ime i prezime studenta

Seminarski rad

Završni ispit

Ukupan broj bodova

Ocjena

  1.  

Abidović Amir

30

30

60

6/E (zadovoljava)

  1.  

Marić Zoran

25

30

55

6/E (zadovoljava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upis ocjena: 07.02.2013. u 12.00. na Evropskom univerzitetu.

 

 

 

 

Tuzla, 30.01.2013.

Odgovorni nastavnik

Prof.dr.sc. Nermina Hadžigrahić

Share this post

Translate »
Menu