Evropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda

Evropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda

Vladimir JorgaEvropski univerzitet zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa visokom strukovnom školom Akademija fudbala iz Beograda. Direktor Akademije je prof. dr. Stefan Ilić. Predsjednik Savjeta Akademije je prof. dr. Vladimir Jorga, univerzitetski profesor sportske medicine, pionir karatea SFR Jugoslavije i osnivač Jugoslovenskog tradicionalnog karatea, nosilac crnog pojasa (Šihan 9. dan).

 

 

Share this post

Translate »
Menu