Evropski univerzitet je potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru

Evropski univerzitet je potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru

Evropski univerzitet je dana 5.06.2014. godine potpisao ugovor o saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru. Cilj potpisivanja ugovora je da se studentima sa područja Vukovara, Osijeka, Vinkovaca i drugih okolnih mjesta olakša komunikacija sa Evropskim univerzitetom, a sve imajući u vidu da sa ovih prostora na Evropskom univerzitetu studira preko 400 studenata. Dogovoreni su konkretni oblici saradnje, koji bi bili u obostranom interesu. Ugovor je u ime Evropskog univerziteta potpisao dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Upravnog odbora. Ispred Evropskog univerziteta bili su prisutni još i prof. dr. Mirko Kulić, prorektor Evropskog univerziteta, i prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka. Ispred Srpskog kulturnog centra ugovor je potpisao gospodin Svetislav Mikerević, direktor Centra. Potpisivanju ugovora su prisustvovali: dr. Vojislav Stanimirović, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke; prof. Dragan Crnogorac, saborski zastupnik i predsjednik Zajedničkog vijeća opština; prof. Slobodan Živković, predsjednik Odbora za obrazovanje; Đorđe Čurčić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije; Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije; Srđan Milaković, dogradonačelnik grada Vukovara; Živorad Simić, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru; Stanko Vukosavljević, presjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, kao i direktori škola Vesna Vujić, Ljubica Vukajlović i Tatjana Lukić.

Share this post

Translate »
Menu