Doc. dr Momčilo Kokić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13958″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Doc. dr Momčilo Kokić, docent
 • Rođen 09.10.1955. Graiseljići, Kalinovnik BiH
 • Završen fakultet : ETF Univerzitet u Beogradu i  VTVA II Žarkovo – Beograd .
 • Magistratura : Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u SarajevuTema :”Jezik za opis digitalnih struktura i njegova primjena u procesu njihovog projektovanja i realizacije“
 • Doktorat : Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, TrebinjeTema: «Karakteristike menadžera savremenog  informacionog sistema u poslovnim sistemima kao doprinos menadžmentu»
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
 • Univerzitet „ Union-Nikola Tesla“ Beograd“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima   od školske        2013/2014. u zvanju  docenta . Realizacija nastavnih sadržaja iz sledećih predmeta: Informatika, Informacione tehnologije i Menadžment informatičkih organizacija.
 • «MD company-Perić», Bijelјina 2005 – 2014. Glavni inženjer elektro struke, Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem instalacija slabe i jake struje
 • «VZ ORAO», Rajlovac, Bijelјina1992 – 2002. Načelnik sektora informatike , Rukovoođenje sektorom za informacione tehnologije
 • «Vazduhoplovna Tehniča Akademija» Rajlovac, 1988 -1992. Viši predavač,Realizacija nastavog procesa iz predmeta: Mikroprocesori i mikroračunari, Programski jezici, Digitalna elektronika, Informatika,…
 • «Vazduhoplovna Tehniča Srednja Škola» Rajlovac» 1978 – 1981. i 1984 -1988. Profesor Realizacija nastavnih sadržaja predmeta elektrotehničke i informatičke struke
 • «Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Lukavici». 1988 – 1992. Asistent, Realizacija nastavog sadržaja- auditorne i laboratorijske vježbe iz predmeta: Digitalna i impulsna elektronika, Elektronski sklopovi,..
 • «Univerzitet u I. Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Lukavici» 1995 – 2007. Realizacija nastave- predavanja Elektronika, Električna mjerenja, Elektronska mjerenja
 • «Viša Tehnička Škola » Doboj 2000-2004. Viši Predavač, Realizacija nastavog sadržaja – predavanja iz predmeta: Elektrotehnika 1 i Elektrotehnika 2
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • 1.    Upravlјanje informacionim resursima, međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2002. godine2.    Upravlјanje kvalitetom menadžera IS, Zbornik radova međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh,- Jahorina 2007. godine, ISBN 99938-624-2-8.

  3.    Neophodnost podizanja kvaliteta menadžerskih znanja menadžera informacionog sistema, Novi ekonomist broj 2/2007, ISNN 1840-2313;  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet cpolјne trgovine u Bijelјini.

  4.    Usklađenost plana informacionih tehnologija sa strategijom poslovnog sistema, Novi ekonomist broj 3/2008, ISNN 1840-2313;  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spolјne trgovine u Bijelјini.

  5.    Pozicioniranje menadžera informacionog sistema u menadžerskoj strukturi, Novi ekonomist broj 4/2008, ISNN 1840-2313;  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spolјne trgovine u Bijelјini.

  6.    Rast kvaliteta menadžera informacionog sistema uslovlјen evoluciom cloud compjutinga, Zbornik radova međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2010. godine, ISBN 99938-624-2-8.

  7.    Značaj primjene ISO/IEC 20000 za kvalitet IT usluga, Kvalitet i izvrsnost, Godina I Broj 7-8/2012., ISNN 2217-852X, FQCE Beograd.

  8.    Karakteristike menadžera savremenog  informacionog sistema u poslovnim sistemima kao doprinos menadžmentu, doktorska disertacija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje,  oktobar 2012. godine

  9.    Primjena principa menadžmenta kvalitetom u procesima informacionog sistema, Novi ekonomist broj 12/2012, ISNN 1840-2313,  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije u Bijelјini.

  10. Zaštita informacionih sistema i poslovna politika, Zbornik radova međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2013. godine, ISBN 978-99955-763-1-8.

  11. Informacione tehnologije i   energetska efikasnost  kroz primjenu standarda ISO 50001:2011, Zbornik radova 12. međunarodni naučni skup Sinergija 2013., ISBN 978-99955-26-27-6, Univerzitet Sinergija, Bijelјina

  12. Upravlјanje softverskom imovinom, Zbornik radova međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2014. godine, ISBN 978-99955-763-1-8.

Naučni skupovi, konferencije

 •         Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2002. godine
  • Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh,- Jahorina 2007. godine
  • Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2010. godine
  • 12.međunarodni naučni skup Sinergija 2013., Univerzitet Sinergija, Bijelјina
  • Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2013. godine
  • Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh- Jahorina 2014. godine

Projekti

 • Nosilac projekta Ministarstva za zdravlje BiH: „Niske anastomoze nakon operacija karcinoma rektuma“,Sarajevo,1991

Ostalo

 • Za izvođenje i nadzor nad izvođenjem elektro faze, instalacija slabe i jake struje br. 6124/05
 • Za izradu tehničke dokumentacije, elektro faze instalacije slabe i jake struje i nadzor nad izvođenjem ovih radova br.6123/05.
 • O završenom kursu Engleskog jezika  prvog stepena
 • Klijent- server arhitektura, internet i menadžerski informacioni sistemi
 • Upoznavanje najvišeg rukovodstva sa novim standardima ISO 9000:2000
 • Interni ocjenjivač uspostavlјenog sistema kvaliteta po modelu ISO 9000.2000
 • Biznis plan
 • Model Business System with Designer/2000-Oracle
 • Data Design Using Designer/2000- Oracle
 • Data Modeling and Relational Database Design- Oracle

Rad u stručnim tijelima:

 • Član predsjedništva Saveza Pronalazača, Novatora i Racionalizatora u Sarajevu 1986-1989.
 • Predsjednik komisije pronalazača i inovatora VTŠC u Rajlovcu 3 godine
 • Član komisije za inoviranje nastavnih planova i programa VTŠC Rajlovac
 • Odgovorni rukovodilac komisije za opremanje kabineta Informatike
 • Član više ispitnih komisija
 • Član kolegija direktora VZ „Orao“
 • Član stručnog savjeta VZ „Orao“
 • Predsjednik savjeta za IT u VZ „Orao“
 • Član savjeta  za implementaciju menadžmenta sistema kvaliteta po ISO 9001 u VZ „Orao“
 • Predsjednik komisije za reinžinjering IS-a u  VZ „Orao“
 • Odgovorni rukovodilac za dislokaciju svih kapaciteta VZ „Orao“ iz Rajlovca u Bijelјinu
 • Član različitih stručnih komisija za definisanje zahtjeva za postrojenja i opremu
 • Član stručnih komisija za izbor dobavlјača opreme, uređaja  i izvođača radova

•              Nadzorni organ izvođača za elektro instalacije na više značajnih objekata[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »