Farmacija IV godina – Komunikologija


Fakultet zdravstvenih nauka, smjer farmacija, IV godina – II termin za polaganje ispita iz predmeta komunikologija kod prof.dr. Brane Miljuša je:

Subota – 07.07.2012.g – 14:00h