Literatura iz predmeta Javne Finansije


Obavještavaju se studenti da su literatura i ispitna pitanja, iz predmeta Javne Finansije, dostupni u studentskoj službi.