Obavjestenja

Obavjestenje za clanove Senata

Obavještavaju se svi članovi Senata, da će u subotu 15.09.2012. u 12:00h biti održan sastanak. Tema dnevnog reda će biti naknadno dostavljena.

Obavještenje za studente školske 2011/12. godine

Mole se svi studenti školske 2011/2012 godine da izmire svoje finansijske obaveze prema Univerzitetu, kako bi stekli uslove za ovjeru ljetnog semestra i polaganje ispita u septembarskom roku. Kolektiv Evropskog Univerziteta Brčko distrikt.

Obavjestenje za javnost 06.08.2012.

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom "Nacionalne manjine kao faktori dobrosusjedskih odnosa" kandidata Nedeljka Stankovića stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III

Obavjestenje za javnost 23.08.2012.

Obavjestava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom "Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa" kandidata Nedeljka Stankovica, kao i na izvjestaj Komisije za ocjenu i odbranu, koji su bili n auvidu javnosti od 06.08.2012. ddo 21.08.2012.godine, nije bilo primjedbi. S obzirom na to, javnost se upoznaje sa terminom odbrane, koji je rektor Univerziteta...

Translate »
Menu