2. Obavještenje za javnost, 10.12.2012.

2. Obavještenje za javnost, 10.12.2012.

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom “Uloga poslovne komunikacije u funkciji unapređenja rada i poslovanja privrednih subjekata (studija slučaja Sagitta d.o.o. Herceg Novi) ” kandidatkinje Suzane Doljanice stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III.

Share this post

Translate »
Menu