Potpisan ugovor o saradnji sa Uralskim državnim medicinskim univerzitetom iz Jekaterinburga

Potpisan ugovor o saradnji sa Uralskim državnim medicinskim univerzitetom iz Jekaterinburga

Evropski univerzitet Brčko distrikt postigao je još jedan značajan međunarodni uspjeh na polju stručno-naučne saradnje. Potpisan je Ugovor o saradnji sa jednim od najznačajnijih Univerziteta u Ruskoj federaciji koji obrazuje budući medicinski kadar. Radi se o Uralskom državnom medicinskom univerzitetu iz Jekaterinburga, grada na Uralu, poznatom po značajnim naučnim dostignućima. Univerzitet ima u svom sastavu Medicinsku akademiju, Medicinski nastavni univerzitet, Medicinske institute za istraživanja i Medicinski koledž za razvoj prakse i nauke. Osnovani su 1931 godine. Danas u nastavi i istraživanjima kod njih učestvuje 1050 nastavnika, a školuje se 7 800 studenata na devet različitih smjerova medicinskih nauka. Do sada su educirali i u svjetsku medicinu ukljičili preko 36.000 liječnika. Evropski univerzitet Brčko distrikt će svakako nastojati svojim kapacitetima biti dostojan partner tako velikoj i uglednoj instituciji.

Veseli nas da je naš Univerzitet prepoznat kao institucija koja se može uključiti u svjetske naučne tokove. Naši student i naši profesori svakako će uložiti maksimum energije i znanja da opravdamo povjerenje proizašlo iz ovog Ugovora. Saradnja sa značajnim svjetskim institucijama našem Univerzitetu omogućava da prelazimo lokalne granice, da se pozicioniramo na svjetskoj razini i učestvujemo u razmjenj znanja, a ugovorom je omogućena i razmjena studenata i profesora, pa i na tom planu očekujemo daljnje pozitivne razultate.

Više informacija o značaju i položaju Univerziteta sa kojim smo potisali saradnju možete pronaći na:

https://recas.ru/en/universities-of-russia/medical-universities/544-ural-state-medical-university-ekaterinburg

Ugovor_Ural

Share this post

Translate »
Menu