KOMPLETIRANA OPREMA MEDICINSKOG FAKULTETA EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA


Isporukom kadavera kompletirana je oprema Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla se može pohvaliti sa činjenicom da je jedini Medicinski fakultet koji u bivšoj Jugoslaviji posjeduje ljudski kadaver ove vrste za potrebe izučavanja anatomije.

Podsjećamo da je Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kalllos“ Tuzla prošao sve neophodne faze licenciranja studijskih programa, dobio dozvolu za rad od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te počinje sa izvođenjem nastave u akademskoj 2017/18. godini. U prvoj godini rada Medicinski fakultet upisuje studente sa popustom u iznosu od 20% na školarinu u prvoj godini studija. Upis traje do kraja septembra i još uvijek je ostalo nekoliko slobodnih mjesta.

Studije su prilagođene bolonjskom sistemu obrazovanja i traju šest godina. Po završetku I i II integrisanog ciklusa studija sa ostvarenih 360 ECTS bodova studenti stiču zvanje doktora medicine. Pored I i II integrisanog ciklusa studija, na Medicinskom fakultetu izvodi se nastava i na III ciklusu studija – doktorskim studijama, na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo. Završtekom III ciklusa studija u trajanju od 3 godine, kandidati stiču zvanje doktor medicinskih nauka.

Predmet anatomija predavaće prof. dr. Slobodan Marinković, koji predaje anatomiju još od davne 1982. godine i ima svjetsku reputaciju uglednog naučnika.

U prilogu ovog teksta nalazi se galerija slika kadavera i drugih nastavnih učila Medicinskog fakulteta Evropskog univerzitet „Kallos“ Tuzla.