DOBROVOLJNO OSIGURANJE STUDENATA


Obavještavamo sve zainteresovane studente da imaju mogućnost da se u akademskoj 2017/18. godini osiguraju za slučaj nezgode uplaćivanjem samo 4,00 KM, odnosno 5 KM. Osiguranje pokriva period od 1.10.2017. godine do 1.10.2018. godine.

Zainteresovani se mogu prijaviti u studentskoj službi lično, telefonskim pozivom na broj 049 590 605, ili slanjem e-maila na adresu studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com .

Premiju u iznosu od 4,00 ili 5,00 KM, već po želji studenta, moguće je uplatiti zajedno sa školarinom ili posebno na račun Univerziteta.

Više o osiguranju u prilloženoj ponudi osiguranja: Osiguranje