SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 9 GODINA RADA EVROPSKOG UNIVERZITETA

DSC 0394 resize

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 9 GODINA RADA EVROPSKOG UNIVERZITETA

Na Evropskom univerzitetu dana 10.01.2020. godine održana je Svečana akademija povodom devete godišnjice uspješnog rada Univerziteta. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, kao i predstavnici javnog života. U prepunom amfiteatru uručene su diplome za 95 diplomanata i 7 magistara. Pored toga, promovisana su i dva doktora nauka – dr. Milanko Stančić, doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja, i dr. Jovana Bozoljac – doktor sportskih nauka. Poslovnim partnerima i saradnicima Evropskog univerzitet dodijeljene su zahvalnice, a studentima koji su u protekloj akademskoj godini ostvarili najbolji prosjek uručene su zlatne plakete.

„Ove akademske godine Evropski univerzitet upisao je devetu generaciju studenata i izrastao u jednu respektabilnu obrazovnu instituciju. Bogatstvo ovog Univerziteta su njegovi studenti koji ga čine posebnim i koji doprinose razvoju Univerziteta posredstvom svoje vlastite afirmacije u društvu. Svršeni studenti Evropskog univerziteta odlično obavljaju zadatke na svom radnom mjestu i uspješno odgovaraju izazovima koji im se nameću. Ne možemo da ne naglasimo da su mnogi naši svršeni studenti izgradili karijere i rade u organima uprave BiH i institucijama, u Vijeću ministara, agencijama i zavodima, dok su se drugi snašli u privrednom ili bankarskom sektoru. Studenti Evropskog univerziteta su dobri ambasadori ove institucije“, istakao je, između ostalog, u svom obraćanju rektor Univerziteta akademik prof. dr. Nedeljko Stanković.

Istaknute su i činjenice po kojima se Evropski univerzitet izdvaja među visokoškolskim ustanovama, i to:

  1. Na Univerzitetu nastavu izvodi oko 210 nastavnika i saradnika u svim zvanjima, od docenata do redovnih profesora.
  2. Jedinstven je i po tome što na Univerzitetu aktivno još uvijek nastavu izvodi 10 akademika.
  3. Evropski univerzitet ima u svojoj biblioteci oko 30.000 naslova.
  4. Evropski univerzitet objavio je 90 udžbenika, čiji su autori naši profesori, a dio njih se koristi u nastavi i drugih univerziteta u regionu.
  5. Naš Univerzitet izdaje naučni časopis Evropsku reviju već 5 godina, i to dva puta godišnje.
  6. Naš Univerzitet organizuje naučni skup svake godine, a sljedeći je VIII po redu u aprilu ove godine na temu „Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci“. Svake godine se naučni radovi objave u 3 toma čime dajemo veliki doprinos društvenoj zajednici. Naučni skup je međunarodnog karaktera, a učešće u njemu su ove godine prijavili naučnici iz preko 21 države.
  7. Evropski univerzitet je u svoju upisnu politiku ugradio i socijalnu komponentu misleći na djecu čiji roditelji nisu u finansijskoj mogućnosti da ih školuju. Imajući ovo u vidu, jedini je univerzitet koji besplatno školuje studente, a do sada se na prvoj godini besplatno iškolovalo preko 2000 studenata.
  8. Na Univerzitetu ne postoji birokratski odnos prema studentima, nego su nastavnici, kao i osoblje Univerziteta, uvijek dostupni studentima za njihove potrebe.

Share this post

Translate »
Menu