REKTOR UNIVERZITETA URUČIO PRIZNANJE AKADEMIKU PROF. DR. DR. HABIL. WOLFGANGU ROHRBACHU

20191227 VSTKYR 12 001

REKTOR UNIVERZITETA URUČIO PRIZNANJE AKADEMIKU PROF. DR. DR. HABIL. WOLFGANGU ROHRBACHU

Prof. dr. dr. habil. Wolfgang Rohrbach, potpredsjednik Austrijsko-srpskog društva dobio je, povodom održavanja međunarodnog seminara u Beču, dva visoka univerzitetska priznanja za svoj naučni rad koji ima za cilj povezivawe naroda. Visoka priznanja dobio je od rektora Evropskog univerziteta Brčko distrikta akademika prof. dr. Nedeljka Stankovića, koji predaje i na indijskom Manipur International University. Stanković je uručio akademiku Rohrbachu povelju tog Univerziteta za njegov rad na povezivanju naroda u Srbiji i Bosni i Hercegovini u oblasti osiguranja. Pored toga, prof. dr. Dragan Bataveljić je, u ime predsjednika beogradske Akademije za međunarodno istraživanje, uručio Zlatnu plaketu akademiku Rohrbachu, kao najnovijem članu te institucije. Akademiku Rohrbachu se uručuje ova Zlatna plaketa za njegovu naučnu zbirku “Istorija osiguravajućih društava Austrije.

Share this post

Translate »
Menu