PROSLAVA 7 GODINA EVROPSKOG UNIVERZITETA “KALLOS” TUZLA

PROSLAVA 7 GODINA EVROPSKOG UNIVERZITETA “KALLOS” TUZLA

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ je u srijedu, 09.11.2022. godine, održana Svečana akademija povodom proslave Dana Univerziteta i time je obilježena sedma po redu godina uspješnog rada Univerziteta. Svečana akademija je održana sa sljedećim programom:

-Pozdravna riječ rektora;

-Muzički program;

-Promocija doktora nauka;

-Dodjela zlatnih plaketa i zahvalnica;

-Dodjela diploma svršenim studentima I i II ciklusa, i

-Koktel.

Proslavi Dana Univerziteta prisustvovao je veliki broj studenata,  njihovih roditelja,  nastavnika i saradnika Univerziteta,  kao i veliki broj gostiju iz javnog života Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona.

U početku ceremonije prisutnima se obratio v.d. rektor prof. dr. Kemal Brkić, koji se osvrnuo na rezultate rada Univerziteta u proteklih 7 godina. Rektor Univerziteta čestitao je diplomcima i novopečenim magistrima i doktorima u nadi da će se ovog dana uvijek sa radošću sjećati i da će, tamo gdje budu radili, doprinositi da se poštuju univerzalne vrijednosti.

Na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla ove godine promovisana su tri doktora nauka, i to:
 • Doc. dr Halida Mahmutbegović – Doktor farmaceutskih nauka
 • Doc. dr Almir Sakić – Doktor medicinskih nauka
 • Doc. dr Edin Kaletović – Doktor stomatoloških nauka

Ove godine zahvalnice su uručene profesorima, koji su dali naročit doprinos razvoju nauke, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla uručio je posebno priznanje u vidu zlatne plakete. Svim onim studentima koji su ostvarili najveći prosjek na svom fakultetu, dekani su uručili zlatne plakete. Dobitnici zlatnih plaketa ove godine su sljedeći studenti, i to:

 • Mubina Šuvalić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 • Samra Pijalić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 • Martina Pavić , za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 • Ermina Zahirović , za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 • Amra Nuhanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;
 • Amina Mujkanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;
 • Elda Lolić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Ekonomskom fakultetu;
 • Anis Brigić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Ekonomskom fakultetu;
 • Azra Čaušević, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 • Marina Fejzić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 • Amina Rahmanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu političkih nauka;
 • Nemanja Aranđelović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Medicinskom fakultetu;
 • Emin Aliustić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Medicinskom fakultetu;
 • Marko Subotić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Evropskom univerzitetu;

Na kraju manifestacije svršenim studentima I i II ciklusa na svih 7 fakulteta dekani su uručili njihove diplome. Na licima studenata, kao i članova njihovih porodica bili su osmjesi što su napokon bili u prilici da preuzmu svoje diplome za koje su naporno radili i učili. Druženje je nastavljeno u holu Univerziteta uz prigodan koktel i zakusku.

Share this post

Translate »
Menu