PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU

Univerzitetski centar za razvoj karijere i vještina Evropskog univerziteta realizuje programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti, i to sljedeće:

1. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva;

2. Program stručnog usavršavanja iz oblasti menadžmenta u zdravstvu;

3. Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike;

4. Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

5. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege;

6. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe);

7. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Ukupno trajanje programa strčnog usavršavanja iznosi između 80 i 160 sati u zavisnosti od vrste programa. Ispiti se polažu u posljednjoj sedmici svakog mjeseca tokom trajanja nastavne godine. Nakon uspješno položenih svih ispita predviđenih programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju, kao i certifikat.

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610.

Upisi su u toku.