Prof. dr Sead Rešić – rezultati ispita održanog 24.01.2023. godine

Prof. dr Sead Rešić – rezultati ispita održanog 24.01.2023. godine

ISTORIJA MATEMATIKE I FIZIKE

Položili su:
1) 020/21 – MIF
2) 038/21 – MIF
3) 035/22 – MIF
4) 053/22 – MIF
5) 064/22 – MIF

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE – RAZREDNA NASTAVA

Na usmeni dio ispita pozivaju se:
1) 012/19 – RNE
2) 104/19 – RNE
3) 040/20 – RNL

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE – MATEMATIKA I FIZIKA

Na usmeni dio ispita pozivaju se:
1) 020/20 – MIF
2) 022/22 – MIF
3) 035/22 – MIF
4) 037/22 – MIF
5) 053/22 – MIF

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEMENTARNE MATEMATIKE MATEMATIKA I FIZIKA

Na usmeni dio ispita pozivaju se:
1) 027/20 – MIF
2) 046/21 – MIF
3) 062/21 – MIF
4) 073/21 – MIF
5) 074/21 – MIF
6) 075/21 – MIF
7) 071/22 – MIF

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEMENTARNE MATEMATIKE – VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

1) 004/22 – VPU
2) 011/22 – VPU
3) 124/22 – VPU
4) 016/22 – VPU
5) 020/22 – VPU
6) 023/22 – VPU
7) 038/22 – VPU
8) 052/22 – VPU
9) 056/22 – VPU

USMENI DIO ISPITA I UPIS OCJENA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 07.02.2023. GODINE U 12:00 ČASOVA

Share this post

Translate »
Menu