Prof. dr Sanda Pribić-rezultati ispita održanih 22.06.2022. godine

Prof. dr Sanda Pribić-rezultati ispita održanih 22.06.2022. godine

Br. indeksaOcjenaBr. indeksaOcjenaBr. indeksaOcjena
027/19-S6026/19-S6036/19-S8
017/19-S8013/19-FT6034/21-S7
030/19-FT7051/19-ST9002/19-S9
039/19-FT6035/19-S6038/20-ST9
042/18-FA6032/19-RA7007/19-RA8
006/19-S7010/21-RA7  
020/19-S7057/19-RA7  
024/19-RA7011/19-RA8  
008/18-FA7042/20-RA10  
045/19-S6022/19-ST8  
Prevencija i rano otkrivanje raka
Br. indeksaOcjena
002/21-FA7
001/21-FA7
Uvod u farmaciju
Br. indeksaOcjena
001/21-FA 6
002/21-FA6
Farmaceutska botanika
Br. indeksaOcjena
025/19-PH9
Etika psihološke prakse
Br. indeksaOcjena
003/21-MRS9
002/21-MRS9
001/21 – MRS9
Kako saopštiti lošu vijest
Br. indeksaOcjena
008/18-FA10
042/18-FA10
Kontrola lijekova

Share this post

Translate »
Menu