Prof. dr Radoslav Galić, profesor emeritus – rezultati ispita održanog 19.01.2023. godine

Prof. dr Radoslav Galić, profesor emeritus – rezultati ispita održanog 19.01.2023. godine

BROJ INDEKSAOCJENA
005/20 – AR5
040/22 – AR7
043/22 – AR5
001/21 – E5
004/21 – E5
011/21 – E5
043/21 – E6
009/21 – GGE5
013/21 – GGE 5
022/22 – MIF5
035/22 – MIF5
064/22 – MIF5
037/19 – GRO5
008/21 – GRO5
011/21 – GRO5
021/21 – MHT5
017/21 – IND6
009/20 – E5
023/22 – IND5
038/20 – RI5
MATEMATIKA III
BROJ INDEKSAOCJENA
005/19 – MIF5
045/20 – MIF5
046/21 – MIF7
062/21 – MIF7
071/21 – MIF5
073/21 – MIF5
074/21 – MIF7
075/21 – MIF5
LINEARNA ALGEBRA II
BROJ INDEKSAOCJENA
005/19 – MIF5
046/21 – MIF7
062/21 – MIF5
073/21 – MIF7
074/21 – MIF5
075/21 – MIF7
071/22 – MIF5
ALGEBARSKE STRUKTURE
BROJ INDEKSAOCJENA
033/21 – DS5
002/22 – DS7
003/22 – DS5
008/22 – DS5
009/22 – BS5
013/22 – BS6
014/22 – DS5
022/22 – BS5
026/22 – DS5
010/22 – GGE5
013/22 – GGE5
023/22 – GGE5
026/22 – GGE5
020/21 – MIF5
007/22 – MIF6
011/22 – MIF5
050/22 – MIF5
009/22 – AR6
015/22 – AR5
020/22 – AR5
042/22 – AR5
017/22 – E5
032/22 – E5
053/22 – E5
007/22 – OSE5
008/22 – OSE5
018/22 – OSE5
013/19 – OSE5
005/21 – DM5
016/22 – DM5
030/22 – DM5
001/22 – RNO7
034/22 – RNO5
055/22 – RNO5
001/22 – GRO5
025/22 – GRO5
004/22 – RI5
040/22 – RI5
033/22 – INI5
021/22 – GHT 5
007/22 – ITM5
022/22 – SE5
066/22 – MHT5
001/22 – RR5
011/22 – MP5
029/22 – DR5
MATEMATIKA I

MATEMATIKA I uvid u rad i zaključak usmenog ispita 2.2.2023. u 10 sati ili u 13 sati

MATEMATIKA III uvid u rad i zaključak usmenog ispita 3.2.2023. u 10 sati ili u 13 sati

Za LINEARNU ALGEBRU II  i ALGEBARSKE STRUKTURE četvrtkom i petkom po dogovoru do sljedećeg ispitnog roka

Share this post

Translate »
Menu