Prof. dr Mladen Dobrić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13915″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Mladen Dobrić, vanredni profesor
 • Rođen 14.02.1957. Vukovine, BiH
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet, Beogradski Univerzitet
 • Magistratura : Fakultet tehničkih nauka UNSTema :„Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“
 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet UNSTema: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Mladen Dobrić roĎen je 14.02.1957. godine u Vukovinama, opština Zavidovići. Osnovnu školu završio je 1971. godine u Olovu, a saobraćajnu tehničku 1975. godine u Sarajevu. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu beogradskog Univerziteta 1980. godine na odseku za Drumski i gradski saobraćaj i transport, smer saobraćajni sa temom „Organizacija prevoza učesnika XIV zimskih olimpijskih igara“. Magistrirao je na Saobraćajnom odseku FTN-a u Novom Sadu 2003. godine na smeru planiranje i upravljanje saobraćajnim i transportnim sistemima, sa temom: „Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu Novosadskog univerziteta 2010. godine, sa tezom: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“.

Od  1980.  do  1986.  godine  radio  je  u  RO  „Institut  za  saobraćaj“,  Sarajevo,  na  poslovima  i  radnim  zadacima  istraživača  i samostalnog istraživača. Od 1986. do 1992. godine radio je u Sarajevu u Republičkom organu uprave na poslovima i radnim zadacima načelnika saobraćajne službe. Od 1992. do 2005. radio je u srednjim stručnim školama čije je područje rada saobraćaj, kao nastavnik i direktor (mašinsko saobraćajna škola „Dositej Obradović“ u Novom Kneževcu i saobraćajna škola „Pinki“ u Novom Sadu).

Od januara 2005. radi u JKP “Parking servis“ u Novom Sadu. Od 2012. radi na radnom mestu direktora sektora za eksploataciju parkirališta i transport, gde i sada radi.

Honorarno je radio kao profesor stručne grupe predmeta u Autosaobraćajnom školskom centru u Sarajevu (1980 – 1985. godina) i kao asistent na Saobraćajnom fakultetu Sarajevskog univerziteta (1983 – 1992. godina).

Početkom 2012. godine izabran je u zvanje docenta na saobraćajnom fakultetu Evropskog Univerziteta u Brčko distriktu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 1.  Rizah Hadžimuratović, Mladen Dobrić „Organizacija prevoza robe i putnika“, za treći razred saobraćajne struke, (I izdanje 1985. godine); Svjetlost, Sarajevo
 2. Mladen Dobrić, Rizah Hadžimuratović „Robno transportne manipulacije“, za treći razred saobraćajne struke, (I izdanje 1988. godine); Svjetlost, Sarajevo
 3. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za prvi i drugi razred saobraćajne škole– zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila (I izdanje 2003. godine); Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 4. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za treći i četvrti razred saobraćajne škole, zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila (I izdanje 2004. godine), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 5. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za treći i četvrti razred saobraćajne škole, zanimanje tehničar unutrašnjeg transporta i rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta (I izdanje 2006. godine), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Naučni radovi

•    Kulović,  M.  Dobrić,  M,:  Prilog  razmatranju  izmjeritelja  rada  prijevoznih  sredstava  u drumskom saobraćaju- Suvremeni promet, vol. 11; 6, 1986 FPZ, Zagreb•     Dobrić, M,: Analiza stanja bezbjednosti saobraćaja u BiH u periodu 1976.-1986. godina

Suvremeni promet, vol. 13; 8, 1988 FPZ, Zagreb

•    Pejakov, G.,Dobrić M.(2000): Mogućnost primene fleksibilnog sistema obuke učenika za upravljanje motornim vozilima, JUBS, FTN, Novi Sad

•    Nikolić, D.,Dobrić M. (2004): Uticaj buke na vozača, JUBS, FTN, Novi Sad•    Dobrić, M., Tanasić, R., Tanasić, O. (2007):Mogućnost primene pozitivnih iskustava kontrole transporta uklonjenih vozila na kontrolu unutrašnjeg mobilnog transporta u poljoprivredi, Savremena poljoprivredna tehnika, br.3-4, Jugoslovensko naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad

•    Dobrić,  M.,  (2011):  Uticaj  rada  specijalnih  teretnih  vozila  “pauk”  na  dinamički  i stacionarni saobraćaj u Novom Sadu, Novi horizonti, Saobraćajni fakultet, Doboj

•   Dobrić, M., Stanković N. (2014): Uticaj rada specijalnih teretnih vozila “pauk” na bezbednost saobraćaja u Novom Sadu , XII meĎunarodni simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014“ Borsko jezero, FTN Novi Sad

 • Dobrić, M., Miličić M., Gladović P., Dobrić F., (2016): Application of modern inormation systemy for more efficient removal of parking violators, TTTP Journal for Traffic and Transport Research and Application, APEIRON, Banja Luka, RS
 • Dobrić, F.,Milinković, M., Dobrić, M., Adamović, N. (2015): Podsticanje alternativnih vidova prevoza kao mera upravljanja transportnim zahtevima, TES Sombor, Saobraćajni fakultet Beograd
 • Nićin, N., Bulatović, A., Dobrić, M. (2015):Poplave 2014. godine i preduzimanje zajedničkih akcija, zaključci i preporuke regionalne konferencije o poplavama u Jugoistočnoj Evropi
 • Dobrić, M., Stanković N. (2014): Uticaj rada specijalnih teretnih vozila “pauk” na bezbednost saobraćaja u Novom Sadu , XII međunarodni simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014“ Borsko jezero, FTN Novi Sad
 • Tomović, N., Dobrić, M., Bodolo, I., (2017) Analiza dostignutog nivoa primene SMS u transportnim organizacijama, 4. Naučno-stručni skup Politehnika 2017, 8.decembar 2017, pp. 502-508
 • Tomović, N., Dobrić, M., Bodolo, I., (2017): Održivost razvoja transportnih organizacija, XI Skup privrednika i naučnika SPIN ’17, Štedljivo (lean) upravljanje resursima u privredi Republike Srbije, 9 – 10. novembar 2017, Beograd, Srbija, pp. 96-104
 • Dobrić, M., Grbić, V., Nićin, S., (2017): Novo zvanje računovodstvene profesije – Forenzični knjigovođa, “Evropska revija”, naučni časopis Univerziteta Brčko distrikta, Godina 2, Vol. 2, ISSN2303-802, Evropski Univerzitet Brčko distrikta, Brčko 2017., pp. 11-15

1. Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, Sava centar, Beograd 1980

2Međunarodna konferencija o saobraćaju, FPZ, Opatija 1986

3Međunarodna konferencija o saobraćaju, FPZ, Kupari 1988

4Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, JUBS, Novi sad 2000

5Bezbednost saobraćaja u XXI veku JUBS, Novi Sad 2000

6Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, JUBS, Novi sad 2004

7Intertraffic, međunarodni sajam saobraćaja i saobraćajne opreme, Amsterdam 2006

8Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2008

9Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2010

10Parken, međunarodni sajam  saobraćajne  i  prateće  opreme  za  kontrolu  parkiranja  i parkirališta, Weisbaden 2011

11Međunarodno savetovanje Novi horizonti saobraćaja i transporta, Saobraćajni fakultet,Doboj 2011.

12Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2011

13Parkex, međunarodna izložba saobraćajne i prateće opreme za kontrolu parkiranja i parkirališta, London 2012

14XII međunarodni simpozijum  „Prevencija  saobraćajnih  nezgoda  na  putevima  2014“ Borsko jezero, FTN Novi Sad 2014

Projekti

 •  Studija opravdanosti uvoĎenja trolejbusa u JGPP grada Sarajeva (ekonomski dio);
 • Idejno rešenje saobraćajne infrastrukture gradskog naselja Betanija;
 • Idejno rešenje saobraćajne infrastrukture gradskog naselja Breka;
 • Studija bezbjednosti drumskog i željezničkog saobraćaja u SR Bosni i Hercegovini;
 • Studija parkiranja grada Sarajeva;
 • Studija potreba i opravdanosti izgradnje javnih parking garaža u Sarajevu;
 • Idejni projekti autobaze preduzeća „Posavina transport Brčko“;
 • Sabraćajno tehničko rješenje raskrsnice u Živinicama (ukrštanje magistralnog putnog pravca M-18 sa gradskom ulicom);
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni Novog Sada
 • Tehničko regulisanje saobraćaja za ulicu Vojvođanskih Brigada u Novom Sadu
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni grada Visoko
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni grada Vranja
 • Saobraćajna studija grada Novog Sada sa dinamikom uređenja  saobraćaja (Novosadski transportni model – NOSTRAM)

Ostalo

 •  Član Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“ u periodu 1995-2009. godina
 • Član je Inženjerske komore Srbije. Ovlašćeni je projektant iz oblasti saobraćaja (licenca broj 370C32005).
 • Ekspert za sertifikaciju i standardizaciju firme „PANCERT“ doo, Novi Sad
 • Instruktor u RICO training centre IRU Academy Switzerland
 • Član nadzornog odbora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća, Novi Sad
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]
Translate »