Prof. dr Izudin Tanović – rezultati kolokvijuma

Prof. dr Izudin Tanović – rezultati kolokvijuma

BROJ INDEKSAOCJENA
021/19 – MUS8
036/21 – MUS8
057/19 – MUS8
MENADŽMENT SPORTSKIH ORGANIZACIJA
BROJ INDEKSAOCJENA
040/19 – SPT10
008/21 – FT9
020/21 – FT7
023/21 – FT*
031/21 – FT*
048/21 – FT8
021/19 – MUS9
037/19 – MUS7
037/20 – MUS7
036/21 – MUS7
KINEZIMETRIJA


* Student duguje seminarski rad
Studenti koji su u cjelosti odradili sve predispitne obaveze, te položili kolokvij sa 40 i više bodova, a u koliko su zadovoljni ocjenom treba da prijave ispit i dođu na upis ocjene, a u koliko nisu ispit mogu polagati u zakazanom terminu, po vlastitom izboru usmeno ili pismeno.

Svi ostali studenti se upućuju da predhodno izvrše sve predispitne obaveze te steknu pravo izlaska na završni ispit u zakazanim rokovima. To će moći uraditi u okviru zakazanog ispitnog termina u januarsko-februarskom roku.

NAPOMENA: Svi studenti, koji žele da izvrše uvid u svoje kolokvijalne radove mogu to uraditi u zakazanom terminima ispitnih rokova, nakon završetka ispita.

Share this post

Translate »
Menu